Figues d’un altre paner

Definició, exemples, origen, traducció a altres idiomes i il·lustracions.

Significat i exemples de figues d’un altre paner

Aquesta expressió s’empra quan volem fer entendre que s’ha tret un element o un tema de conversa molt diferent del que es deia o del que es pensava. També existeix l’equivalent ser figues d’altre sostre.

són figues d'un altre paner
expressions típiques catalanes
dites
refranys
proverbis
catalans
llengua catalana català

Pronunciació de Figues d’un altre paner

Origen

L’origen és incert, però veiem que la lògica és la de no introduir elements (representats per les figues) per barrejar temes de conversa (representats pel paner).

Exemples

-Déu n’hi do com s’ha embolicat la troca, amb el Brexit!

-Sí, i a sobre els nord-americans s’han posat a construir el mur.

-Ep! Això són figues d’un altre paner.

Són figues d’un altre paner en anglès

En anglès se sol dir “It’s a different kettle of fish” (literalment, “això és un bullidor de peix diferent”). També existeix la fòrmula “Another kettle of fish” i l’expressió equivalent “It’s a horse of a different color“.

Són figues d’un altre paner en francès

L’equivalent en francès és “c’est une autre paire de manches” (literalment, “és un altre parell de mànigues”).

Són figues d’un altre paner en italià

En italià tenim 3 opcions: “la cosa cambia aspetto” , “è un altro paio di maniche” o “questo è ben altro affare”.

Són figues d’un altre paner en castellà

En castellà tenim l’expressió “es harina de otro costal“.

I fins aquí l’expressió d’avui. Ara podríem parlar d’altres locucions com fer figa, ser un figa flor, vendre figues per llanternes… Però, sí, l’has endevinada! Això són figues d’un altre paner.

figues d'un altre paner en espanyol
són figues d'un altre paner
expressions típiques catalanes
dites
refranys
proverbis
catalans
llengua catalana català

Figues d’un altre paner en alemany

En alemany podem dir “Das steht auf einem anderen Blatt” (literalment, “això és una altra fulla”) o “ein ganz anderes Paar {n} Schuhe” (literalment, “un parell de sabates molt diferent”).

Moltes gràcies per visitar-nos. Si vols col·laborar amb algun comentari, ets molt benvinguda!