Bon vent i barca nova!

Definició, exemples, origen, traducció a altres idiomes i il·lustracions.