Sopar de duro

Definició, exemples, origen, traducció a altres idiomes i il·lustracions.

Significat i exemples de sopar de duro

Un sopar de duro és una anècdota o un fet sense gaire rellevància, explicat com si fos una gran cosa. En certa mesura és falsificar o exagerar els fets.

un sopar de duro
dites
expressions catalanes
refranys
proverbis
modismes

Exemples

Els arguments de la fiscalia són un sopar de duro. Qualsevol persona que investigui una mica, se n’adona.

Sempre m’explica sopars de duro per justificar que no ha fet els deures.

Au, vinga, no m’expliquis sopars de duro! Et vas oblidar un altre cop del nostre aniversari.

Sopar de duro > significat, origen, vers i traduccions a altres idiomes
un sopar de duro
dites
expressions catalanes
refranys
proverbis
modismes

Origen de l’expressió sopar de duro

Temps enrere, un duro (és a dir, cinc pessetes), era pagar molt diner per un àpat. Havia de ser un sopar de traca i mocador. Per això, quan es deia “Aquell explica sopars de duro”, és que exagerava molt els fets o, directament, mentia.

Sopar de duro en anglès

En anglès, un sopar de duro és “a cock-and-bull story” (literalment, una història de gall i bou). Per exemple: Mike gave her some cock-and-bull story about having to visit an old friend. Traducció: El Mike li va explicar un sopar de duro sobre que havia de visitar un vell amic.

un sopar de duro
dites
expressions catalanes
refranys
proverbis
modismes

Sopar de duro en francès

En francès, sopar de duro és “Une histoire à dormir debout” (literalment, una història per dormir dret”). Per exemple: J’en ai assez de tes histoires à dormir debout. Traducció: ja en tinc prou dels teus sopars de duro!

Sopar de duro en castellà

Un sopar de duro en castellà és “un cuento chino” (literalment, un conte xinès*). Per exemple: Se inventaron un cuento chino para inculparlos. Traducció: es van inventar un sopar de duro per a inculpar-los.

*Traduït pels companys i companyes de la Catalunya Nord.

Sopar de duro en alemany

En alemany, podem dir “Lügengeschichte” (un reguitzell de mentides).

Sopar de duro en italià

En italià podem dir “frottola” (literalment,  una invenció)

Sopar de duro en portuguès

En portuguès es diu “uma história para boi dormir” (literalment, una història per a fer dormir el bou)

Sopar de duro en basc

En basc, i en un registre col·loquial, es diu “gezur (huts)” (literalment, mentida)

I això és tot fins avui. Sigueu bons minyons i no expliqueu sopars de duro. Recordeu que en aquest bloc podeu trobar les nostres expressions més genuïnes: el més calent és a l’aigüera, tocat del boletn’hi ha per llogar-hi cadiressomiatruitesarribar i moldrefigues d’un altre panertreure de polleguerabon vent i barca nova… amb il·lustracions i traduïdes a altres llengües. Au, vinga, deixeu un comentari! No feu ronso!