Fer pont

Fer pont en anglès, francès, alemany, italià, castellà, basc, gallec…

Significat

Quan un dia festiu cau en dimarts o dijous, és una pràctica comuna de les empreses i l’administració pública convertir dilluns o divendres en no laborables i donar a tots i totes un cap de setmana de tres o quatre dies, normalment molt ben rebuts.

Això es coneix com “fer pont”. Quan un dia festiu designat -com de vegades passa per les festes de la Mercè a Barcelona- cau en dimarts o dijous, la gent es refereix a tot el període de vacances com, en aquest cas, el pont de la Mercè.

La definició de fer pont és, per tant, aprofitar per “fer festa” algun dia intermedi entre dues festes o immediat a una.


En català, “pont” (en aquest sentit de dies festius) sol anar precedit dels verbs fer, agafar (-se), i anar (-se’n) (de), és a dir: fer pont, agafar-se pont i anar-se’n de pont, amb significats semblants però amb subtils diferències. Fer pont implica que estàs gaudint d’uns quants dies de vacances o festius, agafar-se pont vol dir que et reserves aquests dies disponibles per gaudir-los com a dies festius, i anar-se’n de pont vol dir que te’n vas de la teva ubicació habitual (poble o ciutat) cap a una altra per passar aquests dies.

L’expressió “fer pont”, és un sintagma verbal. Un sintagma és una paraula o grup de paraules que constitueixen una unitat sintàctica i que compleixen una funció determinada respecte a altres paraules de l’oració. Un sintagma verbal té com a nucli o element principal un verb.

“Fer pont” en altres idiomes

Fer pont en anglès

(to) take a long weekend

Com traduir aquesta expressió tan “idiomàtica” a l’anglès? Podem utilitzar l’expressió “long weekend” per referir-nos al pont com a “conjunt de dies festius oficials + dia /es festiu /s que ens prenem de més”, ja que aquesta seria, encara que no perfecta, la traducció més aproximada. Així, “fer pont” en anglès seria “(to) take a long weekend” .

Amb un exemple ho veurem més clar:

My wife and I would like to take a long weekend (three to four days). A la meva dona i a mi ens agradaria fer pont (de tres a quatre dies)

fer pont en anglès

Tuesday is a holiday, so we are going to take off Monday as well to make it a long weekend. El dimarts és festa, així doncs, ens agafarem també dilluns i farem pont.

fer pont en anglès

Taking into account the long weekend in New York (Monday, 31, was a holiday in the United States), we had a mere 33 hours to react. Tenint en compte el pont a Nova York (el dilluns 31 és festiu als Estats Units), només vam tenir 33 hores per reaccionar.

Una altra manera de dir fer pont en anglès és Three-day weekend o Four-day weekend. També ho trobarem amb les formes de 3-Day weekend i 4-Day weekend.

four day weekend
fer pont en anglès
fer pont en anglès
bank holiday lonmg weekend 3-Day weekend 4-Day weekend

Bank holiday

Bank holiday no es refereix a pont exactament, sinó més aviat a dia festiu. Però vegem el seu significat concret al Regne Unit, Irlanda i als Estats Units.

El bank holiday (“Festiu bancari”) és el nom que reben al Regne Unit i a la República d’Irlanda els dies festius que se solien prendre els treballadors de la banca i que avui dia s’han estès a altres sectors com a festiu nacional.
https://www.gov.uk/bank-holidays

bank holiday

D’altra banda, als Estats Units el terme bank holiday es refereix als dies que els bancs estan tancats bé sigui per ordre de l’executiu o del Congrés, sense que per això hagin de coincidir necessàriament amb els festius a nivell nacional.

“Fer pont” en francès

I a França també es recorre a la figura del pont. Així, en francès direm “faire le pont” (literalment, “fer el pont”). Per exemple: Cette fois je ne fais pas le pont, j’ai trop de travail a faire (aquesta vegada no faig pont, tinc massa feina). Com en català, cal declinar el verb faire. “Avoir des congés” seria l’equivalent de l’anglès “to have a bank holiday”, que veurem més avall. També significa fer festa: “J’ai congé pendant trois jours”, “J’ai congé jusqu’à mardi”.

fer pont en francès

Faire le pont


10 bonnes raisons de faire le pont (Le Monde)

“Fer pont” en portuguès

Al Brasil es diuen “feriados prolongados” o, en un registre més col·loquial, “feriadão” . El dia que cau entre festius se sol anomenar “imprensado“(intercalat) o “enforcado” (penjat). També és habitual l’expressió “emendar” o “feriado” per referir-se a fer pont. Entre d’altres sentits, el verb “emendar” pot significar “ajuntar”.

feriados prolongados
fer pont en portuguès Portugal

Exemple: Congresso estabelece ‘feriadão’ para parlamentares no Dia de Finados

Calendário 2017 com feriados prolongados – Brasil

***

“Fer pont” en alemany

“Pont” és “Brückentag” en alemany. “Langes Wochenende” és quan el festiu està directament enganxat al cap de setmana, però “Brückentag” és quan hi ha un (o diversos) dia (es) laborable (s) entre el festiu i el cap de setmana, resultant en un “Langes Wochenende” si es pren un (o diversos) dia(es) de vacances. També existeix el mot “Fenstertag” , paraula alemanya utilitzada a Àustria.

fer pont en alemany

“Fer pont” en italià

En italià, continuem amb la mateixa idea de pont, i direm “fare il ponte” (literament, “fer el pont”).

Per altra banda, lungo fine settimana seria l’equivalent del long weekend anglès (cap de setmana llarg)

larepublica.itPont de la puríssima ara.cat

“Fer pont” en castellà

En castellà, fer pont és “ir(se) de puente” (literalment, “anar(-se’n) de pont”).

“Fer pont” a Xile

Una curiositat és que a Xile, el pont (de dies festius) es coneix col·loquialment com a “Sándwich” (sandvitx; entrepà).

Feriados de Chile

fer pont a Xile

“Fer pont” a Argentina

A Argentina es coneix com a “feriado puente”. Així, a Argentina es diu “tener un feriado puente” (literalment, “tenir un festiu pont”).

“Fer pont” en basc

En èuscar o basc es diu “zubia egin”. De fet, és la mateixa expressió que en català, francès, italià, castellà o gallec, ja que “zubia” és “pont” i “egin” és el verb “fer”.

“Fer pont” en gallec

Fer pont en gallec és “facer ponte” o “ir de ponte” (fer pont o anar de pont).

fer pont en gallec

Altres expressions amb “pont”

Finalment, cal no confondre’s amb altres expressions com “fer la vertical pont”, (en anglès, walkover); o “fer el pont” (en anglès, hotwiring cars) … I, si bé en francès, italià, català, gallec i èuscar s’utilitza la metàfora d’un pont (que, per cert, en anglès és bridge), ja hem vist que en la llengua de Shakespeare, en aquest cas, són més literals i utilitzen l’expressió “long weekend”.

No oblidis apuntar-te a la nostra Newsletter (marge superior dret) per no perdre’t cap publicació de Tocat del Bolet. Afegim nou material regularment des de la nostra redacció, que treu fum.

Tocat del Bolet
Redacció de Tocat del Bolet

En aquest bloc hi trobaràs dites, modismes, refranys, tradicions i fins i tot interjeccions i renecs típics de la llengua catalana, il·lustrats i traduïts a altres idiomes. Moltes gràcies per la teva visita i fins aviat!

Compartim el català!