Modismes amb animals

Expressions catalanes típiques amb animals

A pas de tortuga

Anar molt a poc a poc. L’equivalent anglès seria “at snail’s pace” (literalment, “a pas de cargol”), i en francès, “à une allure d’escargot” (també, a pas de cargol”).

Afluixar la mosca

Pagar, una mica a contracor. En anglès es fa servir el verb “(to) fork out”; en francès es pot emprar “rembourser” o “faire raquer”; en castellà és “apoquinar”

Agafar el bou per les banyes

Ser valent i afrontar una situació. En altres idiomes és molt similar: “(to) take the bull by the horns” en anglès; “prendre le taureau par les cornes”, en francès i “Coger el toro por los cuernos” en castellà.

Anar peix

Si no has fet colzes, no has estudiat i no et saps l’assignatura, llavors vas peix. En anglès és “(to) be clueless”; en francès “n’y connaître rien à [qch]”

Ni idea, tu!

Dir el nom del porc

Cantar les quaranta, insultar.

Li ha dit el nom del porc!

L’ase dels cops

Si ets l’ase dels cops, tens totes les de rebre.

Fer volar coloms

Fer volar coloms vol dir il·lusionar-se amb projectes sense tocar gaire de peus a terra, sense ser gaire realista.

I un be negre!

“I un be negre!” és una interjecció que vol dir “Sí home!”, “De cap de les maneres!”, “Ni pensar-hi!”. En anglès podríem dir “No way!”.

I un be negre!

Costar més el farciment que el gall

“Costar més el farciment que el gall” vol dir que la part supèrflua o no tan important és més costosa que la part essencial. Exemple: amb el tuning que el neng de Castefa li ha posat, el cotxe fa patxoca, però el motor està fet pols. Ha costat més el farciment que el gall.

Aquí hi ha gat amagat

Haver-hi gat amagat vol dir que hi ha alguna trampa, alguna cosa sospitosa…

Gras com un teixó

Es diu d’una persona molt grassa. En anglès podem dir “Fat as a pig” (gras com un porc).

De Joseps, Joans i ases, n’hi ha a totes les cases

Vol dir que a tot arreu passen coses dolentes, que cap lloc està lliure de problemes. L’equivalent anglès d’aquesta dita seria “In every country dogs bite”; i en francès “Il est des sots de tout pays” ; en castellà “En todas partes cuecen habas”.

Modismes d’animals en anglès

I ara uns quants modismes d’animals en anglès i els seus equivalents en català!

Aquesta publicació s’anirà actualitzant periòdicament. Mentrestant, aquí trobareu expressions il·lustrades i traduïdes com per exemple fer el cor fortmés content que un gínjoltocat del boletn’hi ha per llogar-hi cadiressomiatruitesarribar i moldrefigues d’un altre panertreure de polleguerabon vent i barca nova, s’ha acabat el bròquil, fer cara de pomes agres, vatua l’olla, hi ha roba estesa… i moltes més! Fem que el català creui fronteres! Comparteix aquestes expressions tan nostres!

One thought on “Modismes amb animals”

  1. puntetes (de ~) / fer puntetes / de puntes / de peu en-de puntes / de peu(s) puntes / de punta de punta / de puntelletes (alçar-se o anar sobre la punta dels peus; sense fer soroll, cautelosament) | a pas de fada / amb passes de fada (sense fer fressa) | a peu pla / a pas de llop / amb passes de llop / a pas de gat / peu de moix (anar o caminar cautelosament, procurant no fer soroll)

    xic en xic (de ~) R, Emp., Gir. / a poc a poc / de poc en poc / de bri en bri / de mica en mica / petit a petit Bal., ant. / a les llargues | a pas de carreta-bou (a poc a poc, sense pressa) | cotet-cotet / coto / coto-coto (Tort, Val., a poc a poc i silenciosament) | trico-trico R++ / xano-xano / xino-xano / xau-xau / tira-tira / daixo-daixo / peu peu R+++ (caminant amb calma, sense pressa) | da-li da-li (anar ~) (caminar a poc a poc, però sense aturar-se gens). A pas de tortuga: amb excessiva lentitud. V. Puntetes (de ~)

    lentament no ha d’arraconar a polit R, Gir., Val. (Quaderns de camp d’Alcover), apolidet R, a poc a poc, a-d’espai, (en) esplai, (a-amb) espau, a gran espau, a son espau, a plaer-pler R+++ (>a gust) / a pleret, a pas de bou-carreta (lentament, sense pressa) | trico-trico R++ / xano-xano / xino-xano / xau-xau / tira-tira / daixo-daixo / peu peu R+++ (caminant amb calma, sense pressa) | da-li da-li (anar ~) (caminar a poc a poc, però sense aturar-se gens). A pas de tortuga: amb excessiva lentitud. V. Puntetes (de ~)

    trico-trico R++ / xano-xano / xino-xano / xau-xau / tira-tira / daixo-daixo / peu peu R+++ (caminant amb calma, sense pressa) | da-li da-li (anar ~) (caminar a poc a poc, però sense aturar-se gens). A pas de bou-carreta: a poc a poc, sense pressa. A pas de tortuga: amb excessiva lentitud. V. Puntetes (de ~)

    *xafar ous: a peu pla / a pas de llop / amb passes de llop, a pas de gat, peu de moix (anar o caminar cautelosament, procurant no fer soroll)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *