Embolicar la troca

Embolicar la troca > Significat, origen, exemples, equivalents en anglès, francès i castellà.

Significat

Embolicar la troca vol dir complicar un assumpte, complicar les coses. També se sol dir enredar la troca i embullar la troca. Una expressió similar és “embolica que fa fort”.

Origen

Etimologia > Però… d’on ve aquesta expressió? Tot sembla indicar que ve del llatí vulgar torca, que volia dir ‘feix de drap o herba cargolat’, del llatí clàssic torques, ‘collar, garlanda’. Una troca és una madeixa i tal com diccionaris.cat recull, una madeixa és un “fil, recollit en moltes voltes que es repeteixen l’una sobre l’altra, que serveix per guardar la llana o el fil sense que s’embulli”. Madeixa ve del llatí mataxa.

origen etimologia d'on ve embolicar la troca
Troques o madeixes

Exemples

El president ha dit que si el jugador es queda, està disposat a dimitir. A mesura que avança l’estiu s’embolica més la troca.

Sempre embolica la troca! Abans que s’incorporés al grup era tot més senzill.

Com s’ha embolicat la troca! Ara, a més a més de la infanta que no recorda res, el rei, que n’ha fet de tots colors, ha fugit de la justícia. (situació fictícia, tothom sap que en la realitat una cosa com aquesta és inconcebible).

Embolicar la troca en anglès

En anglès es pot dir “(to) further complicate matters“, (literalment, per complicar més les coses), (to) get complicated” (complicar-se), o “(to) make a meal of something” (literalment, fer un àpat d’alguna cosa”). Altres possibilitats són: overstate,emphasize,enlarge,inflate,embroider,magnify,overdo,amplify,exalt,embellish,overestimate,overemphasize,pile it on about (informal),blow up out of all proportion,lay it on thick about (informal),lay it on with a trowel about (informal),make a production (out) of (informal),make a federal case of (US, informal),hyperbolize (literalment, exagerar, subratllar, ampliar, inflar, brodar, magnificar, sobredimensionar, amplificar, exaltar, embellir, sobreestimar, sobreeixalitzar, amuntegar-lo a sobre (informal), bufar de tota proporció, posar-lo de gruix sobre (informal), posar-lo a sobre. encendre amb una paleta sobre (informal), fer una producció (fora) de (informal), fer un cas federal de (EUA, informal), hiperbolitzar)

Embolicar la troca en francès

En francès es pot dir faire tout un plat de qch (literalment, “fer tot un plat de”)

Embolicar la troca en castellà

En castellà o espanyol, tot i que no és tan habitual com en català, es diu Enredar la madeja (literalment, embolicar la troca). Més col·loquialment, també es pot dir liarla o liarla parda, si la situació es complica molt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *